Joint management of flood risks Joint management of flood risks Joint management of flood risks Joint management of flood risks Joint management of flood risks

Edukacija predstavnika ciljnih grupa

Datum objave: 27-09-2016

U okviru projekta "Zajedničko upravljanje rizicima od poplava" 26-og septembra, u  prostorijama Regionalnog edukativnog centra Banat, otpočeleo se sa realizacijom treninga na temu „Ciklus upravljanja rizikom od poplava“.

Cilj ovog segmenta projekta je edukacija i osposobljavanje predstavnika ciljnih grupa za uspešno planiranje, organizovanje, izvođenje, evaluaciju, komunikaciju i nadzor procesa procene rizika, prevencije i pripavnosti za vanredne situacije u lokalnim zajednicama.

Izvodjenju treninga je prethodila analiza potreba za treninzima, koja je pokazala jaz izmedju postojećih i zahtevanih kompetencija ciljnih grupa, a predstojeći treninzi će se baviti pojmovima procene rizika, prevencije i pripravnosti u vanrednim situacijama, u okviru kojih će biti obrađene teme kao što su: pojam, podela i karakteristike vanrednih situacija, procena rizika vanrednih situacija, upravljanje vanrednim situacijama, zakonska obaveza izrade procene ugroženosti i planova zaštite i spasavanja, sadrzaj i metodologija procene ugroženosti  od elementarnih nepogoda i drugih nesreća, pojam i značaj pripravnosti u vanrednim situacijama sa osvrtom na poplave, kao i  plan i mere pripravnosti i njihovo organizovanje i sprovođenje.

Predavači su eminentni stručnjaci iz ove oblasti iz Centra za analizu rizika i upravljanje krizama iz Beograda, a svim učesnicima će nakon uspešno realziovanog treninga biti uručeni sertifikati. 

 

CBC RO-SRB