Joint management of flood risks Joint management of flood risks Joint management of flood risks Joint management of flood risks Joint management of flood risks

O projektu

Datum objave: 05-07-2016

U okviru IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija – Republika Srbija, 08. Aprila 2016. godine, otpočeo je sa realizacijom projekat pod nazivom „Zajedničko upravljanje rizicima od poplava“ (eng. Joint Management of Flood Risks). Projekat realizuju Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj - Banat” iz Zrenjanina, kao nosilac projekta i Međuopštinska razvojna asocijacija za upravljanje vanrednim situacijama - ADIVEST iz Temišvara.

Projekat je razvijen kao odgovor na činjenicu da je teritorija Banata prethodnih godina često bivala izložena poplavama, kako usled visokog vodostaja reka, tako i usled visokog nivoa podzemnih voda, što je za posledicu imalo velike štete koje bi mogle biti sprečene samo brzom i efikasnom intervencijom. Lokalne samouprave u Banatu su u prethodnim godinama oformile štabove za vanredne situacije, međutim evidentan je nedostatak potrebne opreme za kvalitetno i pravovremeno reagovanje na njihovu pojavu. Takođe, evidentan je i nedostatak znanja angažovanih lica, iz oblasti upravljanja i reagovanja u vandrednim situacijama, procene rizika ugroženosti i povredljivosti područja, pripravnosti, itd.
Cilj projekta je unapređenje nivoa bezbednosti stanovnika u pograničnom području u pogledu rizika od poplava, odnosno razvoj integrisanog prekograničnog sistema za upravljanje i prevenciju poplava koji će unaprediti kapicitete i pripremljenost nadležnih organa lokalnih samouprava u Banatu i okrugu Timiš. Da bismo postigli navedeni cilj, predviđen je niz zajedničkih aktivnosti kojima ćemo nastojati da:

  • uspostavimo zajedničke prekogranične upravljačke strukture i timove za reagovanje u vanrednim situacijama;
  • povećamo kompetencije u oblasti planiranja, procene rizika i pripremljenosti lokalnih zajednica za vanredne situacije;
  • poboljšamo tehničku opremljenost za reagovanje u vanrednim situacijama, kroz nabavku potrebne opreme
  • identifikujemo i ilustrujemo područja značajnog rizika od poplava;
  • usvojimo plan za zajedničko upravljanje rizicima od poplava koji će se fokusirati na smanjenje potencijalnih negativnih posledica poplava za ljudsko zdravlje, životnu sredinu, kulturno nasleđe i privrednu aktivnost, ali i obuhvatiti sve faze ciklusa upravljanja rizikom od poplava (prevencija-zaštita-pripravnost)

Projekat se realizuje u periodu 08.04.2016. – 31.12.2016, a ukupna vrednost projekta je 828.080,00 EUR.

CBC RO-SRB