Joint management of flood risks Joint management of flood risks Joint management of flood risks Joint management of flood risks Joint management of flood risks

Pregled kategorije Aktivnosti

U Zrenjanin i Banat stigla najsavremenija opreme za reagovanje u vanrednim situacijama

Datum objave: 07-10-2016

U okviru projekta „Zajedničko upravljanje rizicima od poplava”, koji finansira IPA program prekogranične saradnje Rumunija – Republika Srbija,nabavljena je kvalitetna operema za pravovremeno reagovanje na pojavu vanrednih situacija, u vrednosti od 434.500 evra. Projekat  realizuju Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat (RCR Banat), kao nosilac projekta i Međuopštinska razvojna asocijacija za upravljanje vanrednim situacijama - ADIVEST iz Temišvara, a ukupna vrednost projekta je 828.080,00 EUR, od čega je za stranu Srbije... Pročitaj ceo tekst

Edukacija predstavnika ciljnih grupa

Datum objave: 27-09-2016

U okviru projekta "Zajedničko upravljanje rizicima od poplava" 26-og septembra, u  prostorijama Regionalnog edukativnog centra Banat, otpočeleo se sa realizacijom treninga na temu „Ciklus upravljanja rizikom od poplava“. Cilj ovog segmenta projekta je edukacija i osposobljavanje predstavnika ciljnih grupa za uspešno planiranje, organizovanje, izvođenje, evaluaciju, komunikaciju i nadzor procesa procene rizika, prevencije i pripavnosti za vanredne situacije u lokalnim zajednicama. Pročitaj ceo tekst

Uspostavljen zajednički tehnički komitet projekta

Datum objave: 16-05-2016

Na sastanku u Temišvaru, održanom 16. Maja 2016. godine, uspostavljen je zajednički tehnički komitet projekta (eng. Joint technical Committee), kao jedna od zajedničkih, prekograničnih, upravljačkih struktura projekta koja će delovati u oblasti upravljanja rizicima od poplava u budućnosti. Na osnovu precizno definisanih kriterijuma i usvojenih predloga obe partnerske organizacija na projektu, tehnički komitet je sačinjen od 10 eksperata iz različitih oblasti relevantnih za upravljanje rizicima od poplava sa obe strane granice, koji će svojim znanjem i iskustvom podržati projektni... Pročitaj ceo tekst
CBC RO-SRB